RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA NR 8 W CIESZYNIE obowiązujący od 1.09.2012 r.

6.30 – 8.00 – zajęcia opiekuńcze
schodzenie się dzieci w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na powietrzu w grupie zbiorczej. Indywidualne kierowane zainteresowaniami dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, stolikowe, prace w małych zespołach. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia dodatkowe z religii ewangelickiej

8.00-9.00- zajęcia organizacyjne w grupach
8.00- 8.05 - Czynności porządkowo- gospodarcze, planowanie dnia, przygotowywanie pomocy do zajęć.
8.05 -8.15 – Zabawy ruchowe w grupie I
8.05- 8.30 - Zestaw ćwiczeń i zabaw porannych w 2 grupach starszych.

8.15-8.40 – Zabiegi higieniczno-sanitarne. W tym grupa 3 i 4 latków rozpoczyna jako pierwsza korzystanie z łazienki, potem grupa II o godzinie 8.30, a następnie grupa III o godzinie 8,35

8.30- 9.00 - Śniadanie. W tym grupa 3 i 4 latków rozpoczyna śniadanie o godzinie 8.30, grupa II o godzinie 8.40 , grupa III o godzinie 8.40

dziecko-ruchomy-obrazek-0167


8.50- 9.10 – Zabiegi higieniczno-sanitarne. W tym grupa I o godzinie 8.50, grupa II i grupa III o godzinie 9.00

9.00- 14.00 Realizacja podstawy programowej
9.00 -11.30 – w tym grupa III I gr II o godzinie 9.10, grupa I o godzinie 9.O0
Zajęcia z całą grupą lub w zespołach w sali lub na powietrzu z zakresu wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania. Spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne takie jak : badawcze, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń z elementami rozwijania sprawności fizycznej. Wyjścia do kina, teatru, PSM, uroczystości przedszkolne, wycieczki. Prace porządkowo- gospodarcze.


babybook


11.10-11.40 –zabiegi higieniczno-sanitarne. W tym grupa I o godzinie 11.10, grupa II o godzinie 11.25 i grupa III o godzinie 11.30

11.30-12.00 – Obiad. W tym grupa I o godzinie 11.30 grupa II o godzinie 11.35, a grupa III 11.40


dziecko-ruchomy-obrazek-0167

12.00-14.00 – Odpoczynek poobiedni- dzieci trzy i czteroletnich.
dziecko-ruchomy-obrazek-0056
12.00- 13.30 - Dzieci gr II i gr III – zajęcia i zabawy z elementami ruchu w sali i na powietrzu z całą grupą lub w zespołach. Gry i zabawy dydaktyczne, odczytywanie tekstów wyrazowo-obrazkowych, ćwiczenia graficzne, manualne, praca z zeszytem ćwiczeń, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek, praca stymulacyjna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy ze śpiewem


babybook

13.30-13.45 –Przygotowanie do podwieczorku grup starszych, nakrywanie do stołu, czynności sanitarno-higieniczne.

13.45-14.00 - Podwieczorek grupy starsze

dziecko-ruchomy-obrazek-0167
14.00-14.30 zajęcia organizacyjne w grupach
14.00 -14.15 - Zabiegi higieniczno-sanitarne grupy I

14.15- 14.30 - Podwieczorek grupa I

dziecko-ruchomy-obrazek-0167
14.00- 14.30 - Zajęcia dodatkowe (religia katolicka, język angielski, język niemiecki, rytmika), zabawy i gry stolikowe, słuchanie tekstów czytanych, zabawa ruchowa w grupach starszych,
praca stymulacyjna, praca indywidualna, pobyt w grodzie)

babybook

14.30- 16.30 zajęcia opiekuńcze
– w zależności od pogody pobyt w „zielonej sali zabaw” lub budynku, zajęcia z wyboru dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, planowanie dnia następnego; rozmowy indywidualne z rodzicami, czytanie bajek, prace porządkowe, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy sportowe na sali gimnastycznej

postacie007
Przedszkolowo.pl logo