KADRA

2piger

KADRA PEDAGOGICZNA:

1. mgr Czesława Itner – nauczyciel dyplomowany ( dodatkowe kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna zarządzanie placówkami oświatowymi, pedagog pracy kulturalno-oświatowej

2. mgr Bożena Troszok – nauczyciel dyplomowany ( dodatkowe kwalifikacje : edukacja
wczesnoszkolna)

3. mgr Katarzyna Jachymczyk – nauczyciel mianowany

4. mgr Dobrosława Geiger- Falkowska – nauczyciel mianowany (dodatkowe kwalifikacje : edukacja wczesnoszkolna, logopedia, język angielski )

5. mgr Patrycja Chowaniec – nauczyciel kontraktowy ( dodatkowe kwalifikacje : edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna)

6. mgr Ewa Kula – nauczyciel kontraktowy ( dodatkowe kwalifikacje : edukacja wczesnoszkolna,pedagogika pracy socjalno- opiekuńczej i wychowawczej, terapia pedagogiczna)

7. mgr Marianna Kudzia - nauczyciel kontraktowy (dodatkowe kwalifikacje : edukacja wczesnoszkolna,pedagogika pracy socjalno- opiekuńczej i wychowawczej)

8. mgr Beata Kusek - nauczyciel dyplomowany, (dodatkowe kwalifikacje : edukacja wczesnoszkolna, język angielski, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne zaburzenia całościowe- diagnoza i terapia )

2piger

KADRA ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWA

1. Bożeną Matuszek – intendent

2. Izabela Strządała – kucharz

3. Zofia Składnikiewicz – pomoc kuchenna

4. Jadwiga Kusy – pomoc nauczyciela

5. Alina Biedrzycka – pomoc nauczyciela

6. Jolanta Duda – pomoc nauczyciela

7. Renata Macoszek - pomoc nauczyciela

7. Józef Kozioł- konserwator

2piger
Przedszkolowo.pl logo